Wydarzenia

Zamówienie

Repertuar

Poranek z Teatrem- Brzydkie kaczątko

PORANEK Z TEATREM
Zapraszamy na spektakl Teatru Wariacja pt. „Brzydkie kaczątko”

Cieszymy się bardzo, że po długiej przerwie możemy powrócić z cyklem PORANEK Z TEATREM. Stęskniliśmy się za naszą najmłodszą widownią i mamy nadzieję ,że „ONA” za nami również. Nowy sezon otwieramy spektaklem, który z wiadomych powodów się nie odbył. Na nowo zapraszamy. „Brzydkie kaczątko” to bajka o odmienności. Różni jesteśmy z różnych powodów, może być to wzrost, kolor włosów, czy charakter. Ale inny nie znaczy gorszy! I to właśnie jest najważniejsza myśl tego spektaklu. Będą oczywiście wesołe sytuacje i dialogi, które są charakterystyczne dla Teatru Wariacja. Będą też lalki z ogromnych pomponów i dekoracja jak z obrazów Chełmońskiego. Ale jak zwykle najważniejsza będzie muzyka.

Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. Ignacego Paderewskiego 1A
03.10.2020 r., godz. 10.00

Karty Wstępu w cenie 10 zł do nabycia w kasie ośrodka kultury i na www.biletyna.pl
ZAPARASZAMY
• Karty wstępu ze zniżką na Nowodworską Kartę Familijną do nabycia tylko w kasie ośrodka kultury za okazaniem karty;
• Zakupiona karta wstępu nie podlega zwrotowi.
Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest zapoznanie się z regulaminem imprezy i złożeniem w dniu imprezy oświadczenia dostępnego pod linkiem: https://www.nok.nowydwormaz.pl/attachments/article/1563/O%C5%9Bwiadczenie.pdf (oświadczenie będzie można wypełnić również przed spektaklem).

Regulamin PORANKU Z TEATREM w dniu 03.10.2020 w Nowodworskim Ośrodku Kultury-sala widowiskowa.

Do udziału w imprezie uprawnione są osoby posiadające bilet wstępu i podpiszą obowiązkowe. Oświadczenie o tym, że uczestnik według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. (Oświadczenie dostępne w załączniku można przynieść wypełnione lub wypełnić przed wydarzeniem). Zakupienie biletu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszymi zasadami udziału w imprezie i przyjęciem ich do stosowania. Przy wejściu na teren Nowodworskiego Ośrodka Kultury oraz przed jego opuszczeniem wszyscy obowiązani są do dezynfekcji rąk. Przy wejściu do Ośrodka kultury oraz podczas koncertu wszystkich uczestników obowiązuje zakrycie ust i nosa. Środki zabezpieczające uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Podczas pobytu w NOK, należy zachować wymagany przepisami prawa,(1.5m) bezpieczny odstęp między widzami; przy kasie oraz przy wejściu i wyjściu z sali widowiskowej oraz z budynku NOK. Ilość miejsc w sali widowiskowej podczas imprezy jest ograniczona – udostępnia się widzom co drugie miejsce z zachowaniem naprzemienności rzędów.
Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
a. uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
b. jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
c. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Niedopuszczalne jest zajmowanie innych, wolnych miejsc niż te wskazane na bilecie. Realizacja imprezy odbędzie się przy niezbędnej ilości pracowników Nowodworskiego Ośrodek Kultury. Podczas realizacji imprezy wszyscy pracownicy ośrodka kultury mają obowiązek korzystania ze środków zabezpieczających usta i nos.
Rozwiń
Data Godzina Miejsce
03 października 10:00 Nowy Dwór Mazowiecki, Nowodworski Ośrodek Kultury - NOK1
KUP BILET

XII Manewry Kabaretowe

Nowodworski Ośrodek Kultury, Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jacek Kowalski oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego mają przyjemność zaprosić na XII Manewry Kabaretowe, podczas których gościć będziemy najlepszych artystów kabaretowych w kraju.

Tym razem rozbawiać nas będą: Paranienormalni, Jurki i Ciach. Jako konferansjer wystąpi niezastąpiony Tomasz Jachimek.

16.10.2020 r., godz. 19:00
Hala Widowiskowo-Sportowa Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Sportowa 66

Karty wstępu w cenie 80 zł do nabycia również w kasie Nowodworskiego Ośrodka Kultury.

Karty wstępu ze zniżką na Nowodworską Kartę Familijną do nabycia tylko w kasie ośrodka kultury za okazaniem karty; Zakupiona karta wstępu nie podlega zwrotowi.

Zakup biletu na imprezę oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN IMPREZY
Regulamin uczestniczenia w imprezie pn. ”Manewry Kabaretowe 2020” w hali widowiskowo-sportowej NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Sportowa 66.

Zasady uczestniczenia w imprezie w postaci opisowej zostaną umieszczone:
-przy kasie biletowej NOK
-przy wejściu na Halę Widowiskowo-Sportową
-na stronach internetowych www.nok.nowydwormaz.pl ; www.nowydwormaz.pl
oraz w opisie wydarzenia na stronie fanpage’u NOK

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostaną instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji –instrukcje dezynfekcji rąk.

§ 1
1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w imprezie pn. „Manewry Kabaretowe 2020” organizowanej przez Nowodworski Ośrodek Kultury (zwanym dalej NOK), przy współpracy U.M. w Nowym Dworze Mazowieckim i Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim( zwanym dalej NOSiR)

2.Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

§ 2
1.Regulamin jest udostępniany na stronach: www.nok.nowydwormaz.pl; www.nowydwormaz.pl oraz przy wejściu do Hali Widowiskowo-Sportowej NOSiR

2.Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na terenie NOSiR zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem w trakcie trwania imprezy, a także do stosowania się do wytycznych personelu obsługującego imprezę.

3.Personel NOK i NOSiR obsługujący imprezę jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w imprezie osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 2, a w takim przypadku cena za bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 3
1.Do udziału w imprezie jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.

2.Każda osoba, mająca zamiar uczestniczyć w wydarzeniu wypełnia Formularz Covid (zwany dalej „Oświadczeniem”), podając swoje dane kontaktowe, oświadcza, że według jej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

3.Dane zbierane w oświadczeniu zbierane są na wypadek stwierdzenia u którejś z osób uczestniczących w imprezie zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zebrane dane mogą być przekazane odpowiedniemu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

4.Oświadczenie można wypełnić także drogą elektroniczną przesyłając je na adres e-mail nok@nowydwormaz.pl w treści podając: imię, nazwisko, datę i tytuł wydarzenia oraz telefon kontaktowy bądź adres e-mail; albo w toku procedury elektronicznego nabywania biletu, jeżeli ta procedura stwarza możliwość złożenia Oświadczenia.
5.Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1 albo jeżeli Oświadczenie złożone przez taką osobę z wyprzedzeniem (w szczególności na zasadach, o których mowa w ust. 4) straciło aktualność do chwili wejścia takiej osoby do Hali Widowiskowo-Sportowej NOSiR w związku z wydarzeniem, taka osoba jest zobowiązana do powstrzymania się od udziału w imprezie i skontaktowania się z NOK pod adresem nok@nowydwormaz.pl w celu rozpoczęcia procedury zwrotu biletu.

6.W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 5 i nie powstrzymania się uczestnika przed uczestnictwem w imprezie, może on zostać niedopuszczony do udziału w imprezie, a bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

7.NOK udostępnia wzór Oświadczenia za pośrednictwem strony www.nok.nowydwormaz.pl .Oświadczenie będzie przechowywane przez NOK przez 2 tygodnie od dnia imprezy.

§ 4
1.Na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej NOSiR należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa. Można to zrobić za pomocą przyłbicy, maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika. Obowiązek ten dotyczy także osób przebywających w miejscu imprezy przed, w trakcie i po jej zakończeniu.

2.Na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej NOSiR, w tym także podczas wchodzenia na teren imprezy, zajmowania miejsc i opuszczania obiektu należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia i wyjścia, a w pozostałych przypadkach –nie mniej niż 1,5 m.

3.Do dyspozycji osób uczestniczących w imprezie przeznaczone jest jedno wejście i 2 wyjścia. Uczestnicy proszeni są o zachowanie odległości min. 2m od siebie podczas wejścia i wyjścia z miejsca imprezy.

4.Przed wejściem na teren wydarzenia uczestnicy zobowiązani są do zdezynfekowania rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez organizatorów.

5.Organizatorzy nie zapewniają szatni na okrycie wierzchnie.

6.Personel obsługujący imprezę ma prawo odmówić wstępu osobie, która nie przestrzega wyżej wymienionych zasad. W takim przypadku bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 5
1.Organizatorzy udostępnią uczestnikom imprezy wyznaczone miejsca siedzące.

2.Miejsca powinny być zajmowane zgodnie z oznaczeniami znajdującymi się na biletach przy zachowaniu minimum jednego miejsca odstępu między widzami. Zakazane jest przestawianie krzeseł w inne miejsca.

3.Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
a) osoby, która uczestniczy w imprezie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b)osoby, która uczestniczy w imprezie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
W powyższych przypadkach należy zgłosić zamiar przesunięcia krzesła osobie z obsługi.

4.Zakazuje się samodzielnego zmieniania miejsc.

§ 6
1.Uczestnicy imprezy proszeni są o posługiwanie się w miarę możliwości biletami elektronicznymi oraz dokonywanie wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.

2.Uczestnicy imprezy mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki itp).
§ 7
Zasady uczestnictwa w imprezie na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej NOSiR mogą być, w miarę zmieniającej się sytuacji, uzupełniane lub zmieniane.

Rozwiń
Data Godzina Miejsce
16 października 19:00 Nowy Dwór Mazowiecki, Hala Widowiskowo-Sportowa NOSiR covid
KUP BILET